Reglement
Dijk van een Dorpsquiz

 

Reglement


Algemeen

 • De Dijk van een Dorpsquiz is een spel waarbij in teamverband een vragenlijst ingevuld moet worden en opdrachten uitgevoerd moeten worden.
 • Instructies of aanwijzingen van de organisatie dienen strikt opgevolgd te worden. Daarnaast dient u zich te allen tijden te houden aan de normale wetgeving omtrent verkeersregels, privacy, ordeverstoring en dergelijke.

 

Teams

 • Een team bestaat uit minimaal acht personen. De organisatie adviseert om een deelnemend team te laten bestaan uit twaalf personen.
 • Elk team wijst één van de teamleden aan als teamcaptain.
 • Deze teamcaptain is woonachtig in de gemeente Voorst en is minimaal 18 jaar.
 • De organisatie voert alle communicatie met een team hoofdzakelijk per email en telefoon en uitsluitend met de teamcaptain.
 • De werkplek van een team tijdens de quizavond bevindt zich op één adres in Wilp e.o. en alle teamleden worden geacht vanuit deze locatie aan de Dijk van een Dorpsquiz deel te nemen.

 

Inschrijven

 • Inschrijving kan alleen geschieden via het inschrijfformulier. Daarin geeft het team de volgende gegevens op: teamnaam, persoonlijke gegevens van de teamcaptain en het aantal leden van het team.
 • Bij aanmelding dient het team een (ludieke) teamnaam te vermelden. De organisatie heeft het recht om een naam af te keuren.
 • De organisatie bepaalt jaarlijks de inschrijftermijn, wie er als team toegelaten worden en mogen deelnemen aan de Dijk van een Dorpsquiz, het aantal deelnemers, de termijn van deelname, het aanvangstijdstip en eindtijdstip van de Dijk van een Dorpsquiz .
 • De kosten voor deelname aan de Dijk van een Dorpsquiz bedragen €50,- per team, ongeacht het aantal deelnemers in een team. Het inschrijfgeld kan per jaar variëren. Het inschrijfgeld dient na de inschrijving via Tikkie betaald te worden. U ontvangt hiervoor een betaalverzoek.
 • De inschrijving is pas definitief als de organisatie van de Dijk van een Dorpsquiz het inschrijfgeld heeft ontvangen op hun rekening.
 • Restitutie van het inschrijfgeld is vanwege de gemaakte kosten niet mogelijk.

 

Deelnemen

 • Na inschrijving door een volledig ingevuld inschrijfformulier en betaling van het inschrijfgeld, ontvangt de teamcaptain te zijner tijd meer informatie middels een informatiebijeenkomst of informatiefilmpje. Als er een informatiebijeenkomst wordt georganiseerd dan gelden de volgende voorwaarden;
 • Op een door de organisatie vastgestelde datum, tijdstip en locatie vindt een informatieavond plaats voor de teamcaptains. De teamcaptain of een plaatsvervanger zal verplicht aanwezig moeten zijn.
 • Een team waarvan geen afgevaardigde aanwezig is op de informatieavond kan niet deelnemen aan de Dijk van een Dorpsquiz.
 • De organisatie stelt een quizboek op waarin alle vragen en doe opdrachten voor de Dijk van een Dorpsquiz zijn opgenomen. De teamcaptain ontvangt hiervan één exemplaar op de quizavond.
 • De organisatie is gerechtigd teams voor verdere deelname uit te sluiten indien zij hun quizboek niet tijdig ophalen of (onjuist) inleveren.
 • Teams worden geacht het quizboek goed door te nemen. Naast de ‘reguliere’ vragen staan er ook vragen in het boek, waarvoor men locaties in/om Wilp kan bezoeken. Dit is geen verplichting, men kan immers besluiten om deze opdrachten over te slaan. Natuurlijk heeft dit wel invloed op de uitslag.
 • Tijdens de quiz mag je gebruik maken van allerlei soorten hulpmiddelen: computers, laptops, radio, TV, telefoons, rekenmachines, buren, familie, vrienden, bekenden, boeken, tijdschriften, etc.
 • Alle antwoorden op de vragen en opdrachten dienen in het vragenboek eenduidig, op de juiste plaats op het antwoordenblad, duidelijk leesbaar en in de Nederlandse taal te worden ingevuld. Dit dient te gebeuren met blauwe of zwarte pen.
 • Het ingevulde vragenboek moet op een door de organisatie vastgestelde datum, tijdstip en locatie worden ingeleverd. De tijd op de klok van de organisatie wordt hierbij als de juiste tijd gehanteerd. Na het tijdstip ingeleverde quizboeken worden van deelname uitgesloten en dingen niet meer mee naar de prijs.
 • Met deelname geef je als team de organisatie toestemming om foto’s en/of filmpjes van het team te publiceren.
 • Leden van de organisatie zijn van deelname uitgesloten.

 

Puntentoekenning en uitslag

 • De gegeven antwoorden worden door de organisatie in de dagen na de quizavond op hun juistheid beoordeeld en voor elke vraag worden voor de goede antwoorden punten aan het team toegekend. De teams die hun vragenboek tijdig, overeenkomstig de instructies van de organisatie, hebben ingeleverd dingen mee naar de prijzen.
 • Voor iedere goed beantwoorde vraag krijgt het team punten. Doel van de Dijk van een Dorpsquiz is om zoveel mogelijk punten te behalen. Alle deelnemende teams worden in de quizuitslag gerangschikt van hoog naar laag volgens het totaal aantal behaalde punten.
 • Het team met de meeste punten zal door de organisatie als winnaar aangewezen worden.
 • De uitslag van de Dijk van een Dorpsquiz wordt bekend gemaakt tijdens de prijsuitreiking, op een door de organisatie vastgestelde datum, tijdstip en locatie.
 • De uitslag van de Dijk van een Dorpsquiz is bindend en staat niet ter discussie.

 

Prijzen

 • De organisatie stelt jaarlijks prijzen voor een aantal winnende teams beschikbaar.
 • Het team dat winnaar is geworden van de eerste prijs krijgt naast een geldprijs ook een eervolle vermelding met de teamnaam op een houten bordje in Dorpshuis De Pompe.

 

Algemeen

 • De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van deelname aan de Dijk van een Dorpsquiz .
 • Deelnemen aan de quiz is geheel op eigen risico.
 • Indien zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet, is de organisatie gerechtigd een bindende beslissing te nemen.
 • Teams die zich niet houden aan de verkeersregels en overige wetgeving worden gediskwalificeerd en dingen niet meer mee om opgenomen te worden in de einduitslag.

 

Versie mei 2022

Het reglement lezen? Have fun!

Dijk van een Dorpsquiz
info@dijkvaneendorpsquiz.nl


Volg ons ook op social!

instagram.com/dijkvaneendorpsquiz

facebook.com/dvedq